Překlady

Překladatelská a tlumočnická praxe

Během naší více než dvacetileté praxe v překladech a tlumočení jsme získali dostatek zkušeností především v následujících oborech: právo, stavebnictví, investiční výstavba, architektura, development projektů, likvidace odpadů, obchod, finance, účetnictví, ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví, reklama, marketing, cestovní ruch, hotelnictví, akustika, automobilový průmysl, ochrana zdraví při práci a bezpečnost práce, vydavatelství a nakladatelství, distribuce tiskovin, elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, herní průmysl, nemovitosti, strojírenství, doprava a kurýrní služby, software, hardware, SAP, webové stránky, zdravotnictví, státní správa, věda a výzkum, znalecké posudky.

 

Typy dokumentů

Překládáme všechny typy dokumentů, níže uvádíme přehled nejčastěji se vyskytujících typů dokumentů:

- úřední dokumenty: rodné listy, oddací listy, vysvědčení, diplomy, daňová přiznání, výpisy z obchodních rejstříků, výpisy z rejstříků trestů, různé žádosti, potvrzení, osvědčení, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí úřadů atd.

- právo: právní korespondence, smlouvy, plné moci, právní posudky, zákony, nařízení, směrnice, vyhlášky, rozsudky, žaloby, notářské zápisy, notářské doložky, LOI, due diligence.

- obchod: smlouvy, účetnictví a marketing: obchodní korespondence, podklady pro výběrová řízení, obchodní nabídky, účetní závěrky, rozvahy a další výkazy, brožury a letáky

- průmysl: technické manuály, dokumentace a publikace, návody k obsluze, provozu a údržbě, zkušební zprávy a protokoly, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, prováděcí stavební dokumentace, datové listy výrobků

- ostatní: webové prezentace, lokalizace softwaru, novinové články a prezentace, ročenky

Zajištění jakosti

Profesionální překlady vyžadují propracovaný systém zajištění jakosti. S úspěchem přitom využíváme následující principy:

1. Princip několikastupňové kontroly: První kontrolu provádí sám překladatel, který překlad provedl. Další kontrolu provádí jiný překladatel - „princip čtyř očí“. V závislosti na povaze zakázky může ještě následovat kontrola rodilým mluvčím, jazykovým odborníkem nebo věcná kontrola odborníkem v příslušném oboru (nepřekladatelem).

2. Princip mateřského jazyka: Překlad do mateřského jazyka je stylisticky a obsahově lepší než překlad do pracovního jazyka.

3. Princip země určení: Překladatel, který zažívá každý den kulturu cílového jazyka, dosáhne lepšího výsledku, než překladatel, který ji přijímá jen z médií.

4. Princip odbornosti: Pro výsledek překladu jsou klíčové věcné znalosti překládané problematiky. Každou zakázku překládá překladatel, který se v daném oboru velmi dobře orientuje, nejčastěji proto, že jej vystudoval. 

5. CAT: Při překladatelské činnosti používáme nástroje CAT (Computer Aided Translation) pro zajištění konzistence použitých výrazů a zvýšení efektivity práce.

6. Expresní překlady: Na přání zákazníka jsme schopni překlady dodávat i ve velmi krátkých lhůtách (malé zakázky do hodiny, větší "overnight" velké během několika dnů). Toto je jediná situace kdy účtujeme příplatek.