Důvěrnost

Zachováváme naprostou mlčenlivost o obsahu všech překládaných a tlumočených záležitostí. Toto pravidlo dodržujeme bez výjimek.