Nejrozsáhlejší noční tlumočení

Uvádění nového novinového rotačního tiskového stroje do provozu v Praze. Práce se prováděly přes den, ale testování a školení personálu probíhalo hlavně v noci za asistence německých tiskařů. Celá akce trvala více než 2 měsíce. Zkušební provoz odhalil drobné nedostatky a jejich odstranění a nová série nočních testů v ostrém provozu zabrala dalších mnoho nocí. Kolega přestal na nějakou dobu číst noviny ….