Nejproslulejší osobnost

Hned v roce 1990 se mi poštěstilo sedět při tlumočení u jednoho stolu s nejcharizmatičtější osobností novodobých českých dějin. Byl to Václav Havel, já se ale přiznávám, že jsem si tuto skutečnost uvědomil až o mnoho let později.